Llibres per anar més lluny

Joseph Roth
  • Joseph Roth

    Brody, Galítsia, 2 de setembre de 1894 – París, 27 de maig de 1939

    Joseph Roth era fill de pares jueus. Nasqué a la ciutat de Brody (actualment a Ucraïna), pertanyent a la Galítsia oriental, un territori que formava part de l’imperi austrohongarès fi ns que el 1919 va ser incorporat a Polònia. Va estudiar a les universitats de Lemberg i Viena i va participar, principalment com a periodista, en la I Guerra Mundial, en què va ser fet presoner. Deixà Alemanya en arribar Hitler. Inicialment simpatitzant del socialisme (Hotel Savoy, 1924), les experiències de la URSS i del nazisme el decantaren vers la reivindicació de la monarquia austrohongaresa, que considerava l’única forma d’estat viable, tot i criticar-ne la decadència a Radetzkymarsch [La Marxa de Radetzky] (1932), la seva novel·la més coneguda.

    Observador infatigable i descobridor de la cara oculta de l’Europa de principi de segle, Joseph Roth va saber forjar-se una escriptura acurada i inimitable, capaç de donar a llum obres de tanta qualitat literària com Die Rebellion [La rebel·lió] (1924), que Ensiola editorial edita ara, Hiob [Job] (1930) o la narració al·legòrica Die Legende vom heiligen Trinker [La llegenda del bevedor sant] (1939).

    Llibres de Joseph Roth publicats a Ensiola Editorial: La Rebel·lió