Llibres per anar més lluny

Llorenç Capellà
  • Llorenç Capellà

    Montuïri, Mallorca, 1946

    És autor de les novel·les El pallasso espanyat (1972), Un dia de maig (1972), Romanç (1973), Jack Pistoles (1981), Ailòviu (1984) i Ai, Joana Maria (1987); dels reculls de narracions No hi ha vent a la teulada (1971), Una cinta de dol al capell (1985), i 1920 (2002); dels llibres d’entrevistes Quinze empresaris mallorquins (1975), Les ideologies polítiques a Mallorca (1975) i Mallorca i el món obrer (1976); de les obres de teatre Bolles de colors (1983), El pasdoble (1985) i Un bou ha mort Manolete (2003, editada en castellà amb el títol Un toro mató a Manolet); de la biografia Ignasi Ferretjans o la lluita pel socialisme (1986); del poemari Guitarres de dol (1998); de l’assaig La Mallorca del clavell (1999); de Diccionari vermell (1989), sobre la Guerra Civil espanyola, i els estudis històrics L’esport a les Balears (1893-1936) (1993) i L’esport a les Balears (1936-1959) (1995).

    Llibres de Llorenç Capellà publicats a Ensiola Editorial: Mireia emmarcada a la finestra