Llibres per anar més lluny

Llorenç Moyà
  • Llorenç Moyà

    Llorenç Moyà Gilabert va néixer a Binissalem dia 6 de gener de 1916. Tot i que va escriure obres narratives, com l’aplec de contes A Robines també plou i la novel·la curta Viatge al país de les cantàrides, va destacar com a poeta i dramaturg. De la seva activitat teatral, a més de la popular Adoració dels tres Reis d’Orient, cal destacar els drames de denúncia política i social, com Fàlaris o El fogó dels jueus, i els entremesos de caire satíric i popular. Quant a la poesia, és una de les veus més importants de la lírica mallorquina del segle XX, amb obres cabdals com són Flos sanctorum, Via Crucis, Polifem i Presidi major. Va morir a Palma dia 31 d’octubre de 1981.