Llibres per anar més lluny

Madame de Staël
  • Madame de Staël

    París, 1766-1817

    Anne-Louise-Germanine Necker, coneguda com Madame de Staël, nasqué al si d’una família culta i protestant. Filla de la Il·lustració, rebé una sòlida formació. La seva mare regentà un salon literari, on Germaine pogué escoltar personatges que la freqüentaven, com Diderot, D’Alambert i Bernardin de Saint-Pierre. És autora d’escrits sobre pensament polític —De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nacions (1796) i Considérations sur la Révolution française (1818)—, novel·les —Délfine (1802) i Corinne ou l’Italie (1807)— i alguns assajos sobre literatura.

    El 1793 foren publicades anònimament les Reflexions sobre el procés de la Reina, per una dona, en què llança un últim crit en favor de la reina Maria Antonieta.

    Llibres de Madame de Staël publicats a Ensiola Editorial: Reflexions sobre el procés de Maria Antonieta