Llibres per anar més lluny

R. W. Emerson
  • R. W. Emerson

    Ralph Waldo Emerson (Boston, 1803 – Concord, 1882), assagista i poeta, va ser, amb el seu deixeble i amic Henry David Thoreau, el nom capdavanter del transcendentalisme, la peculiar versió nord-americana del Romanticisme. El país jove, amb voluntat de crear-se una tradició pròpia, va trobar en Emerson un líder intel·lectual. Els seus assajos i el llibret Nature constitueixen l’essencial del seu pensament. Emerson, que conserva l’alè religiós de la comunitat en què va créixer, va ser un heterodox. Va creure fermament en el geni individual, en la sacralitat de la naturalesa, en un univers gairebé panteista i en el caràcter privilegiat de l’artista.
    R.W. Emerson, poc traduït en català, no és un nom aliè a la nostra tradició. Joan Maragall el cita al seu famós “Elogi de la paraula”, tota una mostra de reconeixement d’un deute intel·lectual a l’hora de formular la seva teoria de la paraula viva.