Llibres per anar més lluny

Ramon Llull
  • Ramon Llull

    Mallorca, 1232/3-1316

    Escriptor, filòsof, místic i missioner, és autor de més de 250 obres, de les quals han arribat fins a nosaltres 243 d’autèntiques, nombre en el qual no s’inclouen les perdudes, citades en catàlegs antics i en altres llibres del mateix autor. Va escriure en català, llatí i àrab.
    Abans de la seva conversió, fou senescal de la taula del rei de Mallorca. Des de 1257 apareix casat amb Blanca Picany, amb qui tingué dos fills, Domingo i Magdalena. Entre els 25 i els 32 anys féu vida cortesana i era donat a la poesia trobadoresca.

    Llibres de Ramon Llull publicats a Ensiola Editorial: Vida coetània, Cant de Ramon • Lo Desconhort